Benoemen voogd

Als één van de ouders overlijdt wordt de andere ouder in principe automatisch belast met het ouderlijk gezag.

Als beide ouders zijn overleden, moet een voogd worden benoemd. Het benoemen van een voogd moet door de kantonrechter worden gedaan. De kantonrechter informeert eerst bij de familie of er wensen zijn met betrekking tot benoeming van de voogd en toeziend voogd.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan

benoemen-voogd

In een testament is het echter mogelijk om zelf een voogd te benoemen. De kantonrechter kan alleen in zeer bijzondere gevallen van deze wens afwijken in het belang van het kind. De wens van de overledene moet immers zoveel mogelijk nageleefd worden. Dit is dwingend recht.

Voor mensen met minderjarige kinderen is het belangrijk zich af te vragen wat er gebeurt als zij er allebei niet meer zijn. Hebben beide ouders het ouderlijk gezag, dan krijgt bij overlijden van de eerste automatisch de ander het ouderlijk gezag. Als dan de ander overlijdt of beide ouders overlijden tegelijkertijd dan benoemt de rechter een voogd.

Het is misschier verstandiger om de rechter voor te zijn door zelf een voogd te benoemen. Misschien iemand op het oog heeft die niet zo snel door de rechter zal worden gekozen, omdat die geen familie is. Of misschien wilt u wel iemand aanwijzen om te voorkomen dat een bepaald familielid dat wel wordt.

Door een voogdijbenoeming op te nemen in een testament of een specifiek daartoe opgemaakte notariële akte bepaalt u zelf bij wie het kind na uw overlijden terecht komt en wie het kind dan verzorgt. De rechter komt er in dat geval niet meer aan te pas.

Sinds diverse jaren bestaat toeziende voogdij niet meer. Wel moet de voogd na afloop van de voogdij rekening en verantwoording afleggen aan de betreffende pas-meerderjarige.

Ouders, die gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, kunnen ook twee gezamenlijke voogden aanwijzen. Aan gezamenlijke voogdij zijn door de wet andere gevolgen verbonden dan aan de aanwijzing van één voogd. Gezamenlijke voogden hebben een eigen onderhoudsplicht ten aanzien van de minderjarige en zijn verplicht de minderjarige zelf op te voeden en te verzorgen.

Een enkele voogd kan de opvoeding en verzorging aan een ander overlaten en is niet zelf met zijn eigen vermogen onderhoudsplichtig. Dat is dus anders bij gezamenlijke voogdij.

De aangewezen voogd hoeft overigens pas na het overlijden van de laatste ouder te verklaren of hij de voogdijbenoeming aanvaard. Het is wel belangrijk wanneer u een voogd heeft benoemd van tijd tot tijd te checken of de aangewezen voogd nog wel bereid of geschikt is om voogd te worden.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan