De koop en overdracht van een woning

Voor de overdracht van onroerend goed is in Nederland voorgeschreven dat een notariële akte wordt opgemaakt: de akte van levering. De wetgever heeft dit voorgeschreven aangezien er bij de overdracht van onroerend goed grote juridische en economische (financiële) belangen spelen. Een huis koop je immers niet zomaar; vaak slechts eenmaal of enkele keren in je leven.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan

de-koop-en-overdracht

Koopovereenkomst

Voorafgaand aan het tekenen van de akte van levering wordt een koopovereenkomst gesloten tussen verkoper en koper.

Deze koopovereenkomst moet vanaf 1 september 2003 schriftelijk worden vastgelegd als de koper een particulier is en het een tot woning bestemde onroerende zaak betreft (dus bijvoorbeeld geen woonboot). Een mondelinge overeenkomst gesloten na die datum is niet geldig.

In de volksmond wordt de koopakte ten onrechte vaak de “voorlopige koopakte” genoemd. Deze koopakte is echter geenszins voorlopig omdat de verplichtingen die verkoper en koper zijn aangegaan, dienen te worden nagekomen en dus bindend zijn voor beide partijen.

Sinds 1 september 2003 kan een koper echter nog wel zonder consequenties afzien van een schriftelijk gesloten koopovereenkomst, indien binnen 3 dagen actie wordt ondernomen. Voor uitgebreidere informatie over deze nieuwe wet zie de pagina actueel.

Bij het sluiten van een koopovereenkomst dient u een aantal dingen terdege te beseffen. Vaak worden ontbindende voorwaarden opgenomen. Een vaak voorkomende voorwaarde is dat de koper nog van de overeenkomst af kan als hij niet voor een bepaalde datum een financiering heeft kunnen regelen.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan