Erfdienstbaarheden

Dit stuk gaat over erfdienstbaarheden, soms een onaangename verrassing bij de aankoop van een woning. Hier zetten wij voor u op een rij wat uw rechten en plichten zijn.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan

erfdienstbaarheden

Laten we eerst het begrip ‘erfdienstbaarheid’ even omschrijven. Een erfdienstbaarheid is een verplichting voor de eigenaar van een onroerend goed om een andere eigenaar gebruik of de nut van een ander onroerend goed te laten gebruiken. Het bestaan van een erfdienstbaarheid vereist dus minstens twee (aanpalende) erven van verschillende eigenaars, waarbij op het ene erf een last rust (dienend erf) en waarbij het andere erf een voordeel geniet (heersend erf).

De meest bekende en wellicht ook meest voorkomende erfdienstbaarheid is het ‘recht van overpad’. In dat geval heeft bijvoorbeeld uw buurman het recht zich te begeven op een stuk van uw perceel, omdat hij anders niet naar de openbare weg zou kunnen.

Andere voorbeelden bestemmingserfdienstbaarheden, zoals voor leidingen voor water, gas, elektriciteit, tv, telefoon of andere ondergrondse of bovengrondse leidingen.

Wie een onroerend goed koopt, doet er goed aan zich vooraf grondig te informeren, want de bestaande erfdienstbaarheid verdwijnt niet door een verkoop, maar wordt overgedragen op de nieuwe eigenaar. Dat geldt niet alleen voor het recht als heersende erf, maar ook voor de verplichting van het dienend erf.

Normaliter zijn erfdienstbaarheden in een authentieke (notariƫle) akte opgenomen. De verkoper dient de koper te informeren van het bestaan van erfdienstbaarheden. Maar heel soms kunnen erfdienstbaarheden ook door verjaring ontstaan.

Een aandachtig kandidaat-koper merkt bij bezoek aan het onroerend goed meestal de zichtbare erfdienstbaarheden op.

Kan de verkoop omwille van een nadelige erfdienstbaarheid vernietigd worden? Omdat de koper recht heeft op het volledige genot van het aangekochte onroerend goed, moet de verkoper hem vrijwaren van elke mogelijke stoornis, dus ook van elke nadelige erfdienstbaarheid. Indien hij niet zou melden dat het onroerend goed belast is met een nadelige erfdienstbaarheid, dan kan de koper een schadevergoeding of zelfs de ontbinding van de koop eisen! Dit moet dan wel in verhouding staan tot de gemaakte afspraken en het belang van de koper bij het niet hebben van de erfdienstbaarheden.

Het is dus als verkoper goed om daar open in te zijn. Als koper doet u er goed aan goed na te vragen en eventueel door te vragen als u de indruk zou hebben dat een bepaalde situatie ter plaatse aanleiding zou kunnen geven tot het bestaan van erfdienstbaarheden.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan