Erven van iemand zonder testament

Als de overledene niet bij testament heeft bepaald wie zijn erfgenamen zijn, wijst de wet in het onderdeel Erfrecht aan wie zijn erfgenamen zijn.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan

erven-van-iemand-zonder-testament

De wet wijst vier groepen aan. De volgende groep komt pas aan de beurt als de vorige geen erfgenamen oplevert.
De eerste groep is echtgenoot en kinderen en eventuele nakomelingen.
De tweede groep zijn ouders en broers en zusters en nakomelingen.
De derde groep zijn grootouders en nakomelingen tot in de zesde graad.
De vierde groep zijn overgrootouders en nakomelingen tot in de zesde graad.
Zijn er geen erfgenamen dan verkrijgt de Staat der Nederlanden.

De belangrijkste vernieuwing zit in het erfrecht in de eerste groep, die tussen echtgenoot en geregistreerde partner en de kinderen.

1e Groep

Wanneer iemand overlijdt met achterlating van echtgenoot en/of kinderen, erven deze, ieder voor een gelijk deel. (Let op: als men in de wettelijke algehele gemeenschap van goederen gehuwd is, is de nalatenschap van de eerststervende echtgenoot de helft van het totale vermogen. Vaak hoort men zeggen: de langstlevende erft de helft en een kindsdeel.

Dat is eigenlijk niet juist. De langstlevende is op grond van het huwelijksvermogensrecht al eigenaar van de helft van het totale vermogen; de langstlevende erft van de andere helft (de nalatenschap) evenveel als een kind.)
Als een kind is overleden en dit kind heeft zelf nakomelingen dan erven deze in de plaats van het overleden kind. Dit heet plaatsvervulling. De echtgenoot van het overleden kind erft niet mee.

2e Groep

Als er geen echtgenoot of afstammelingen zijn, gaat het vermogen naar ouders, broers en zusters (of afstammelingen van al overleden broers/zusters), ieder voor een gelijk deel, doch een ouder erft tenminste een vierde deel.

3e en 4e groep

Als er ook geen ouders, broers, zusters of (achter)neefjes en -nichtjes zijn, dan wordt de nalatenschap geërfd door nog verdere bloedverwanten tot in de zesde graad. Eerst de grootouders en de afstammelingen daarvan en daarna de overgrootouders en de afstammelingen daarvan. Zijn er op deze wijze geen erfgenamen te vinden dan verkrijgt de Staat der Nederlanden.

Wil men niet dat de nalatenschap verkregen wordt door bovenstaande personen dan is het nodig een testament en/of een codicil te maken.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan