(Juridische) splitsing

Naast de bestaande mogelijkheid om als rechtspersoon te fuseren, bestaat er sinds enige jaren de mogelijkheid om de rechtspersoon te splitsen: de juridische splitsing.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan

juridischesplitsing

Het doel van de wettelijke regeling, die sinds 1 februari 1998 geldt, is om de splitsing van rechtspersonen te vereenvoudigen. Het is nu mogelijk om met één rechtshandeling een splitsing tot stand te brengen, namelijk door middel van een speciale notariële akte. Hierbij gaat (een deel van) het vermogen van de splitsende rechtspersoon over op één of meer verkrijgende rechtspersonen.

Dit betekent dat het in principe veel eenvoudiger is geworden om bijvoorbeeld verschillende activiteiten die binnen één rechtspersoon plaatsvinden te verdelen over meerdere rechtspersonen.

Bij de juridische splitsing is het zowel mogelijk dat de splitsende rechtspersoon ophoudt te bestaan (de zogenaamde zuivere splitsing) als ook dat de splitsende rechtspersoon blijft bestaan (de afsplitsing).

Ook kan een splitsing nuttig zijn om twee aandeelhouders met verschillende inzichten of plannen ieder met hun deel van de vennootschap verder te laten opereren.

Hoewel het eenvoudig lijkt, kunnen er aan een juridische splitsing toch ingewikkelde aspecten kleven. In ieder geval gelden er -net als bij de juridische fusie- de nodige vormvoorschriften. Een splitsing komt altijd tot stand in nauw overleg met u, uw fiscaal-juridisch adviseur, uw accountant en uw notaris.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan