Kinderen en uw samenlevingscontract

De samenlevingsvormen verschillen in de gevolgen als het gaat om de geboorte van een kind. Op dit punt zijn er belangrijke verschillen tussen het huwelijk van man en vrouw aan de ene kant en het huwelijk van twee vrouwen of twee mannen, een geregistreerd partnerschap en samenwonen aan de andere kant.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan

 

kinderen_samenlevingscontract

Als een vrouw en een man met elkaar trouwen en in dit huwelijk wordt een kind geboren, dan zijn zij van rechtswege de ouders van het kind. De vrouw, uit wie het kind wordt geboren, is de moeder. En de echtgenoot van de moeder wordt door de wet beschouwd als de vader. Door het huwelijk ontstaan tussen de echtgenoten en het kind alle familierechtelijke banden.

Met alle rechten en plichten van dien. Het bestaan van familierechtelijke banden tussen ouder en kind heeft gevolgen voor ondermeer de achternaam van het kind, het gezag, het omgangsrecht, de nationaliteit en het erfrecht.

Bij alle andere samenlevingsvormen, dan het huwelijk tussen een man en een vrouw, ontstaan door de geboorte van een kind alleen familierechtelijke betrekkingen tussen moeder en kind. Familierechtelijke betrekkingen van het kind met de partner van de moeder kunnen er komen door erkenning en adoptie.

Hoofdregels

De hoofdregels bij samenlevingsvormen anders dan het huwelijk van een man en een vrouw zijn als volgt:

De vrouw die het kind baart, is volgens de wet de moeder van het kind.
De man die het kind erkent, is volgens de wet de vader van het kind.
Wanneer een man het kind erkent van een ongehuwde vrouw waarmee hij geen geregistreerd partnerschap aan is gegaan, leidt dat niet automatisch tot ouderlijk gezag voor de vader. Daartoe is nodig dat beide ouders het gezag aanvragen.

Tussen een kind en een niet-ouder die het kind verzorgt en opvoedt, bestaan geen familierechtelijke banden. Die kunnen er komen door erkenning of adoptie.
Ouder en niet-ouder kunnen in gelijke mate verantwoordelijk worden voor de verzorging en opvoeding van een kind door het uitoefenen van gezamenlijk gezag over het kind.

Wat voor mogelijkheden bieden deze hoofdregels nu in de praktijk voor andere samenlevingsvormen dan het huwelijk van een man en een vrouw? We geven enkele voorbeelden.

Als een vrouw en man samenwonen en er wordt een kind geboren, is de vrouw de moeder van het kind. De man kan het kind erkennen en is dan de vader van het kind. Samen met de moeder kan hij het gezag over het kind aanvragen.

Een man heeft een kind en woont samen met zijn vriendin. Indien mogelijk en gewenst kan deze vriendin het kind adopteren of samen met haar vriend (de vader) het gezamenlijke gezag aanvragen.

Twee mannen voeden samen een kind op, één van hen is de vader van het kind. Indien mogelijk en gewenst kan zijn partner het kind adopteren of zij kunnen het gezamenlijke gezag aanvragen.

Voor erkenning, gezamenlijk gezag en adoptie gelden wel de nodige voorwaarden. Er vloeien bepaalde rechten en plichten uit voort. Buiten het huwelijk van een man en een vrouw geldt dat de man die het kind erkent de vader van het kind is. De erkenning maakt de vader in juridische zin ouder van een kind, ook al zou hij niet de biologische vader zijn.

De man kan het kind al erkennen voordat het wordt geboren. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan een akte van erkenning op. Erkenning kan ook plaatsvinden bij de notaris met een notariële akte. Vindt erkenning niet vóór de geboorte plaats, dan kan de man het kind bij de geboorteaangifte erkennen of op een later moment. Ook dit gebeurt meestal bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Bovenstaande geldt ook als een man en een vrouw een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Zij zijn dan immers niet getrouwd.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan