Langstlevende Testament bij Gehuwden

Vóór 1 januari 2003 was het eigenlijk bijna altijd nodig om een testament te maken, tenminste, als je alles goed wilde regelen voor je echtgenoot/echtgenote. Nu geldt het nieuwe erfrecht en zijn het meer de nuances die spelen bij de regeling voor de partner.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan

langstlevende-testament_huwelijk

Het belangrijke verschil is dat kinderen in het wettelijke nieuwe erfrecht geen recht meer hebben op goederen, dus spullen uit het huis, maar alleen op een vordering die niet zonder meer opeisbaar is. Door de wet worden de kinderen als het ware uitgekocht. De “koopprijs” (d.i. hun vordering wegens onderbedling) is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende of bij diens faillissement.

Een langstlevende testament is dus nodig als u het anders wilt regelen dan de wet voor u het doet. In de praktijk betekent dat, dat een testament voor gehuwden en geregistreerde partners nodig is, als wordt afgeweken van het wettelijk stramien, of als u dit wilt aanvullen. Dit kan zijn omdat er fiscaal een andere regeling wordt getroffen of er punten aan de wettelijke regeling worden toegevoegd, bijvoorbeeld als u overweegt om:

  • andere erfdelen voor de partner of een of meer van de kinderen,
  • uw stiefkinderen in uw testament betrekken als waren het eigen kinderen.
  • de positie van de kinderen beter te beschermen tegen de vrijheid van de langstlevende; volgens de wet zou bijv. bij een bijstandsuitkering eerst de erfdelen van de kinderen opgesoupeerd moeten worden.
  • de positie van de partner bij hertrouwen beter wilt regelen dan de gecompliceerde regeling van de wettelijke wils
  • een voogd en/of een reserve voogd te benoemen.
  • de kinderen te beschermen tegen de aanspraken van hun (toekomstige) ex-partner bij de verdeling na echtscheiding.
  • fiscaal meer optimaal de gevolgen van de erfenis te regelen (eventueel estate planning).

Ook kent de wet een op het eerste gezicht genunceerde regeling voor het geval de langstlevende zou willen hertrouwen. De kinderen kunnen dan zogenaamde wilsrechten uitoefenen, die ervoor zorgen dat hun belangen veilig worden gesteld.

Het nieuwe erfrecht voor de langstlevende geldt voor de echtgenoot en de geregistreerde partner, niet voor de partners die ongehuwd samenleven. Samenwoners die iets voor elkaar willen regelen, moeten de notaris inschakelen om een samenlevingscontract en/of testamenten te maken.

Belangrijk is ook dat u zich afvraagt waarom u het testament maakt. Als het de bedoeling is om successierecht te besparen zou het heel goed kunnen dat u in aanmerking komt voor een andere testament soort.

Ook wordt hier vermeld de mogelijkheid van het vruchtgebruiktestament of het testament van de 21ste eeuw. Daar wordt te zijner tijd afzonderlijk ook geschreven.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan