Langstlevende testament bij Samenwoners

Voor mensen die samenwonen is het belangrijk dat zij een samenlevingscontract maken. Dat bijvoorbeeld om te regelen wie het vermogen krijgt bij het overlijden van de langstlevende. Het tarief voor de erfbelasting (successierecht) is voor partners met een samenlevingscontract vermoedelijk ook milder en de vrijstelling ruimer. Ook om te regelen dat men fiscaal partner van elkaar kan zijn, kan het van belang zijn om een samenlevingscontract te hebben.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan

langstlevende-testament_samenwoners

Omdat de meeste mensen met een huis ook een verzekering hebben, heeft de partner na het overlijden van eerste een huis dat al gedeeltelijk is afbetaald. Dus dan blijkt de langstlevende wel degelijk vermogen te hebben.

Om er voor te zorgen dat de langstlevende een dak boven zijn hoofd heeft, kunt u -naast de mogelijkheid van een verblijvensbeding in het samenlevingscontract- kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 1. U benoemt de langstlevende als enig erfgenaam. U laat aan zijn/haar inzicht over om te zorgen dat de kinderen of verdere familieleden (broer(s), zuster(s) en ouder(s) van beide partners erven als de laatste komt te overlijden. Doet u dit niet, dan erft volgens de wet al het vermogen van de langstlevende (inclusief het reeds van de eerststervende verkregen gedeelte) aan de familie van de langstlevende.

Dit testament heeft de charme van de eenvoud, maar u heeft geen zekerheid dat de partner ook daadwerkelijk iets nalaat aan uw eigen familie.

 1. U benoemt de langstlevende als enig erfgenaam en geeft de kinderen of andere familieleden een bedrag als ware de wettelijke langstlevende regeling van toepassing (zie pagina over Langstlevende Testament bij Gehuwden). Hoewel dit niet altijd fiscaal hetzelfde uitpakt, heeft dit testament een relatief praktische uitwerking.

Dit testament is behoorlijk praktisch in de uitvoering. U heeft min of meer de zekerheid dat de kinderen (of andere bloedverwanten eventueel) iets van uw nalatenschap verkrijgen, gesteld dat uw partner nog vermogen achterlaat. Het “opeten” van de nalatenschap kunt u eventueel wat beperken door de context te definiĆ«ren wanneer de kinderen (of andere familieleden) hun erfdeel uitgekeerd moeten krijgen.

Als de partner vermogen achterlaat, dan zullen in eerste instantie de vorderingen aan de kinderen of andere familieleden van de eerstoverleden partner uitgekeerd moeten worden. De familie van de eerstoverleden partner heeft -als de langstlevende partner nog vermogen nalaat- dus een redelijke positie om (een deel van) de erfenis van de eerstoverleden partner te verkrijgen.

 1. U geeft uw partner het vruchtgebruik (zie aparte pagina op deze website) van uw nalatenschap. De partner mag levenslang (in de goede zin van het woord) de goederen gebruiken. Het is gebruikelijk dat de langstlevende partner de hypothecaire schulden verder betaalt.

Dit testament is in de uitvoering iets minder praktisch. Het bezwaar zit niet zozeer in het gegeven dat het vruchtgebruik nog beschreven moet worden, maar dat de partner en de kinderen/familieleden van de eerstoverleden partner middels het vruchtgebruik samen belanghebbende zijn bij uw goederen, bijvoorbeeld de eigen woning. Als de belangen niet parallel zijn, zouden er discussie kunnen ontstaan over de nut of wenselijkheid van groot onderhoud en/of het onderscheid tussen groot en klein onderhoud.

Wel heeft u een relatief grote zekerheid dat de kinderen ooit nog iets van hun erfenis tegemoet zien, althans dat kan zo worden geformuleerd. De erfgenamen (kinderen of familieleden) zullen ooit de goederen verkrijgen waarvan de langstlevende partnet het gebruik heeft. Mocht u evenwel bepalen dat de langstlevende partner het recht van vervreemden en interen heeft, dan is het mogelijk dat de kinderen/familieleden alleen krijgen wat er (eventueel) van de nagelaten goederen over is.

 1. U benoemt uw partner als enig erfgenaam en benoemt middels een twee-trapsmaking de kinderen (of andere familieleden) als verwachters. Dit testament is een genunceerde versie van keuze 1. De partner is doorgaans volledig bevoegd over het nagelaten vermogen en wat ervan overblijft is voor de verwachters (degenen die de eerststervende als zodanig heeft aangewezen om in tweede instantie (2e trap) de nalatenschap te verkrijgen.

Dit testament is in de uitvoering vergelijkbaar aan een vruchtgebruik testament (keuze 3), behalve dat discussie over groot of kleinonderhoud niet te verwachten zijn, omdat het gebruikelijk is dat de langstlevende partner als bezwaarde het vermogen mag vervreemden en mag interen (opmaken).

Het beidt de langstlevende meer vrijheid en wordt fiscaal anders beschouwd. Dit laatste kan een interessant voordeel opleveren als u het niet gewenst vindt dat de langstlevende successierechten zou moeten voorschieten voor de andere erfgenamen. Het is immers gebruikelijk om te bepalen dat de langstlevende de erfbelasting (successierechten) voor de andere erfgenamen voorschiet, omdat die niets in handen krijgen bij het overlijden van de eerststervende.

Samenvattend kan worden gezegd dat de volgende thema’s of aandachtsgebieden de revue passeren als we praten over het opstellen van testamenten voor samenwoners. Waar in het vervolg kinderen staat, kunt u ook andere familieleden lezen, in het bijzonder natuurlijk voor partners die geen kinderen hebben.

Deze thema’s zijn de volgende:

 • In hoeverre wilt u uw partner goederen nalaten?
 • In hoerverre wilt u dat uw kinderen ook iets krijgen?
 • Is het de bedoeling dat de kinderen hun deel krijgen na het overlijden van de partner?
 • In hoeverre is het noodzakelijk dat de kinderen zekerheid hebben dat zij ooit nog iets terug zien van de erfenis van de eerst-overleden partner?
 • In hoeverre moet of mag de partner de vrijheid hebben om de erfenis te beleggen zoals hem/haar goeddunkt?
 • Mag de partner het nagelaten vermogen besteden voor:
  – zorg
  – aanvulling op het inkomen
  – een opleiding of omscholing
  – een boot, caravan of motor
  – een cruise of safari
  – een feest of een bezoek aan het casino
  – ter ondersteuning van een nieuwe partner van de langstlevende partner

In hoeverre mag de partner de waarde van de erfenis gebruiken en eventueel niets overlaten ten behoeve van de kinderen?

Mag interen alleen als de langstlevende zijn/haar eigen vermogen opgesoepeerd heeft?

Mag de langstlevende het huis uitgezet worden door de kinderen?

Moet de langstlevende bij verkoop van het huis de erfdelen aan de kinderen geven?

Moet dat ook als dat betekent dat de langstlevende dan niet in staat is een andere woning te verwerven met het geld uit de erfenis van de eerststervende?

 

Tenslotte is het van belang de volgende scenario’s te overdenken bij het maken van testamenten voor partners

Wat als u gelijktijdig met uw partner overlijdt?

Wat als u gelijktijdig met uw partner en de kinderen overlijdt?

Wat als de langstlevende komt te overlijden en er zijn geen kinderen (meer)?

Welke keuze voor u het meest optimaal is, laat zich het best in een persoonlijk gesprek bespreken. Neemt u daartoe contact op.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan