levenstestament

Alle erfgenamen van de nalatenschap dragen tezamen de verantwoordelijkheid voor de afwikkeling. Zij zijn allen vereffenaars. De vereffenaars mogen slechts gezamenlijk actie ondernemen. Als erfgenamen kunt u ons kantoor machtigen deze procedure voor u te verzorgen.
Individueel bent u dus als vereffenaar niet bevoegd in uw eentje zaken te regelen die de vereffening van de nalatenschap raken. Een uitzondering geldt voor daden van gewoon onderhoud en tot behoud van de nalatenschapsgoederen, en voor daden die geen uitstel kunnen lijden.

Deze handelingen mogen, indien daartoe de noodzaak bestaat, zelfstandig door een vereffenaar worden verricht. Het is verstandig in alle gevallen overleg te plegen met de overige erfgenamen, alvorens u tot enige actie overgaat.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan

levenstestament

Wat is het verschil met een gewoon testament?

Het testament en het levenstestament horen bij elkaar en vullen elkaar aan. Een levenstestament werkt gedurende uw leven, in het bijzonder in de periode dat u niet meer alles bewust meemaakt. Het is een notariële akte waarin u beschrijft wat voor u belangrijk is, mocht u het zelf niet meer kunnen vertellen. De bevoegdheden gegeven in een levenstestament houden op bij uw overlijden.

Een testament heeft pas werking na uw overlijden, en hierin legt u vast wie uw erfgenamen zijn en benoemt u een executeur, die uw zaken regelt ná uw overlijden. Hierin kunt u ook aangeven wie specifieke goederen verkrijgt of wie de verdeling mag organiseren. Het testament treedt pas in werking na uw overlijden.

Wat kunt u in een levenstestament zoals vastleggen?

In het levenstestament legt u vast wie uw belangen behartigt, als u dit zelf niet meer kunt. U geeft hiertoe een uitgebreide volmacht. Eigenlijk is deze gevolmachtigde een soort “zaakwaarnemer-tijdens-leven”. De gevolmachtigde heeft een verstrekkende en langdurige volmacht. De precisie omvang daarvan wordt deze volmacht beschreven in een notariële akte. Het levenstestament bevat een leidraad om ervoor te zorgen dat de zaken zoveel mogelijk zo verlopen, zoals u dat zelf ook gedaan zou hebben.

Onderdeel van het levenstestament zijn uw wensen ten aanzien van uw vermogen, dus uw woning, inboedelgoederen, sieraden enzovoorts. U kunt aanwijzingen geven over de verkoop van de woning, welke meubelstukken u graag wilt behouden in uw nieuwe woonomgeving en hoe u de overige wilt verdelen. Ook ten aanzien van het beheer van de financiën kunt u aangeven wat de bedoeling is. Als u gewend bent om schenkingen te doen, kunt u bijvoorbeeld verzoeken deze schenkingen voort te zetten.

Verder kunt ook meer persoonlijke aangelegenheden, zoals wie de medische beslissingen neemt als u dit zelf niet meer kunt verklaren en op welk moment de volmacht aan de zaakwaarnemer ingaat. En ook niet onbelangrijk: wie zorgt ervoor dat mijn huisdieren een goed tehuis vinden.

Voor wie is een levenstestament van belang?

Voor iedereen die voor u zorgt is het van belang om te weten wat uw wensen zijn. Dit geldt niet alleen voor uw kinderen en naaste familie, maar ook voor artses, verplegenden en andere zorghulpverleners.

Als er een bewind is aangevraagd over uw vermogen, is het levenstestament voor de kantonrechter een belangrijke bron bij beslissingen over de verkoop van de woning of het doen van schenkingen aan (klein)kinderen, goede doelen en dergelijke.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met ons kantoor opnemen.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan