Maatschap

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen die met dat wat zij inbrengen (geld, arbeid) een bepaald doel nastreven. De maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid en kan derhalve niet zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen. Een maatschap kan dus geen eigenaar van onroerende zaken zijn, dit zijn altijd de afzonderlijke maten.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan

Een maatschap komt veelal voor bij vrije beroepsbeoefenaren, zoals advocaten, artsen, notarissen, architecten, verloskundigen.

Alle verplichtingen en overige afspraken (bijvoorbeeld de verdeling van de winst en de bevoegdheden van de afzonderlijke maten) worden vastgelegd in de maatschapsovereenkomst. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs notarieel te geschieden, maar het raadplegen van een deskundige is zeker aan te bevelen.

De maten zijn ieder voor een gelijk deel aansprakelijk voor eventuele schulden.

Een maatschap behoeft binnenkort te worden ingeschreven in het handelsregister.