Naamloze venootschap (N.V.)

Een naamloze vennootschap (N.V.) heeft een of meer aandeelhouders; een aandeelhouder is iemand die geld ter beschikking stelt aan de vennootschap en daarvoor zeggenschap en recht op (een deel van) de winst verkrijgt (dividend) in de vorm van een aandeel. Hoe meer aandelen iemand heeft, hoe meer zeggenschap en hoe meer recht op winst.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan


Het dagelijks bestuur is in handen van de directie, het college gevormd door de gezamenlijke directeuren. Dit hoeven niet dezelfde personen te zijn als de aandeelhouder(s). Alle aandeelhouders tezamen vormen de vergadering van aandeelhouders, het machtigste orgaan binnen de vennootschap.

Aandelen zijn te verkopen, en in tegenstelling tot de B.V. hoeven daarvoor geen beperkingen te gelden. Ook kunnen aandelen aan toonder zijn (op dezelfde wijze overdraagbaar als een geldbiljet). Een blokkeringsregeling (beperking van de overdraagbaarheid) zoals bij de B.V. is mogelijk.

De N.V. is onderworpen aan de vennootschapsbelasting; een belasting over de winst. De aandeelhouders betalen over het door hen te ontvangen dividend nog eens dividendbelasting.

Een aandeelhouder loopt geen risico’s in zijn privé-vermogen; hij kan hoogstens zijn inleg kwijtraken als de vennootschap bijvoorbeeld failliet gaat. Ook de directie is in beginsel niet aansprakelijk.

Voor de oprichting van een N.V. bestaan een aantal eisen:

  1. er is een notariële akte voor nodig waarin de statuten worden opgenomen,
  2. er dient bij het Ministerie van Justitie een Verklaring van geen Bezwaar te worden verkregen voor de oprichting (iedere oprichter en bestuurder wordt op criminele antecedenten onderzocht) en
  3. er dient bij de oprichting minimaal € 45.000,– aan de N.V. ter beschikking te staan.
    De N.V. en iedere bestuurder dienen te worden ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan