Onderneming

Ondernemer zijn betekent naast zelfstandigheid ook (financiële) risico’s lopen. Het “juridische jasje” , de rechtsvorm, van de onderneming bepaalt mede of een ondernemer ook in zijn privé-vermogen risico’s loopt.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan

Een keuze voor een bepaalde rechtsvorm heeft echter ook juridische- en fiscale consequenties. Er zijn kortweg twee te onderscheiden hoofdvormen: met rechtspersoonlijkheid (B.V., N.V., vereniging, stichting) en zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaak, maatschap, v.o.f., CV). Een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid wil onder meer zeggen dat de rechtspersoon als zelfstandig “persoon” aan het rechtsverkeer kan deelnemen.

De rechtspersoon kan eigenaar zijn van onroerend goed of aandelen. Ook kan een rechtspersoon erfgenaam zijn, als procespartij optreden, leningen aangaan en verstrekken enz..

De eenmanszaak

Wanneer iemand voor eigen rekening en risico een onderneming drijft, is er sprake van een eenmanszaak. Er wordt dan geen onderscheid gemaakt tussen het ondernemingsvermogen en het privé-vermogen van deze persoon. De ondernemer is als persoon zélf aansprakelijk voor alle tot de onderneming behorende bezittingen en schulden. Dit betekent, dat een schuldeiser van de onderneming zich direct op het privé-vermogen van de ondernemer kan verhalen, terwijl de privé-crediteuren zich ook op de bezittingen van de onderneming kunnen verhalen.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan