Pandrecht op aandelen (N.V. of B.V.)

Wanneer u geld wilt lenen is het vaak zo, dat de geldgever zekerheid verlangt. U kunt hiervoor uw aandelen in een besloten of naamloze vennootschap in onderpand geven. Dit is mogelijk door vestiging van een pandrecht op de aandelen.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan

Pandrecht is te vergelijken met het recht van hypotheek dat op onroerende zaken wordt gevestigd. Uiteraard zijn ook verschillen omdat pandrecht op een ander soort goederen betrekking heeft. In dit geval aandelen, maar het kan ook op roerende goederen (auto’s, inventaris of zelfs vorderingen op debiteuren) worden gevestigd.

Het maakt daarbij niet uit of het om een geldlening van een bankinstelling, een investeerder of van een particulier. Degene te wiens behoeve het pandrecht wordt gevestigd wordt ‘de pandhouder’ genoemd. Degene die de schuld aangaat en de aandelen als onderpand geeft, noemen we ‘pandgever’.

Pandrecht wordt gevestigd bij notariële akte. De bank hanteert doorgaans een eigen model-pandakte. De notaris stelt voor u de pandakte in ontwerp op en overlegt daarbij met partijen wat er zoal in de pandakte geregeld moet worden.

Essentieel bij verpanding is de vraag wie de stemrechten kan uitoefenen. De invulling hiervan is doorgaans afhankelijk van de statuten van de vennootschap waarvan de aandelen worden verpand, maar ook de afspraken tussen pandgever en pandnemer en eventueel de opstelling van de andere aandeelhouders.

Na goedkeuring van zowel de pandhouder als de pandgever (de houder van de aandelen) kan de akte worden ondertekend. Het pandrecht dient aan de vennootschap te worden meegedeeld. Van het pandrecht wordt aantekening gedaan in het aandeelhoudersregister. De notaris draagt er voor zorg, dat aan deze voorschriften wordt voldaan.

Een eenmaal gevestigd pandrecht kan ook weer worden beëindigd. Dat gaat heel eenvoudig, door een schriftelijke mededeling van de bank, dat het pandrecht is beëindigd. Het bestuur van de vennootschap maakt van de beëindiging van het pandrecht wederom aantekening in het aandeelhoudersregister.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan