Schenkingen aan kinderen

Het doen van een schenking kan om de begiftigde vermogen te willen geven en/of in de toekomst belastingheffing bij de overgang van het vermogen aan de persoon van de begiftigde te willen besparen. Daarbij denken we aan eventueel schenkingsrecht  in plaats van successiercht.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan

schenkingen

U hoeft pas schenkingsrecht te betalen als u in een periode van 1 kalenderjaar meer dan € 2.734 krijgt geschonken door dezelfde persoon of hetzelfde echtpaar. Als de schenking van uw ouder(s) komt, is het bedrag hoger. Uw ouders mogen u jaarlijks € 4.556 belastingvrij schenken. Tussen uw 18de en uw 35ste verjaardag mag u zelfs eenmalig € 22.760 belastingvrij van uw ouders ontvangen. Dit zijn de bedragen die gelden voor 2009.

Schenking op papier

Als ouders geen contanten hebben om aan de kinderen te schenken maar wel bijvoorbeeld een eigen huis met behoorlijke overwaarde dan kan men overwegen te schenken ‘op papier’. Dit houdt in dat ouders bij notariële akte eerst het bedrag schenken aan de kinderen en het vervolgens meteen teruglenen. De ouders hebben dan een schuld aan de kinderen, de kinderen een vordering op de ouders, gecreëerd uit vrijgevigheid.

Alleen als over de schuld een rente is bedongen en de ouders betalen die ook daadwerkelijk jaarlijks aan de kinderen, is de schuld aftrekbaar voor de successiebelasting. Zonder rentebetaling is dat niet zo. Het is dus niet zinvol om deze schenking te doen als er geen overig vermogen (bijv. huis met overwaarde) tegenover staat.

De fiscale gevolgen van een schenking op papier zijn dat de schuld van de ouders en de vordering van de kinderen valt in box 3. Het doen van een schenking op papier kost dus nog maar heel weinig: De ouders krijgen de inkomsten uit het geschonken bedrag, maar hoeven geen forfaitaire belasting in Box 3 te betalen. De ouders betalen een matige rente aan de kinderen die wél de belasting in Box 3 moeten betalen. Als er wel voldoende inkomen is bij de ouders, maar geen grote bedragen aan liggende gelden kan het heel aantrekkelijk zijn om deze soort schenkingen te doen. Nadeel is dat elk jaar dat ouders zulke schenkingen willen doen, steeds weer een notariële akte nodig is. Het kan niet van tevoren voor zoveel jaar tegelijk.

Als u hierover meer wilt weten, kunt u dat met de notaris bespreken.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan