Soorten Coöperaties

Een coöperatie is een eigen rechtsvorm die nogal op de vereniging lijkt. Veel van de wettelijke bepalingen die voor de vereniging gelden, gelden ook voor de coöperatie.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan

Er zijn twee belangrijke uitzonderingen:

  1. De coöperatie mag wel winst uitkeren aan haar leden (de vereniging niet);
  2. De coöperatie heeft het doel het sluiten van overeenkomsten met haar leden.

Er zijn verschillende soorten coöperaties:

  • Consumentencoöperaties. De leden kopen goederen van de coöperatie, die deze voor de leden gezamenlijk heeft ingekocht;
  • Bedrijfscoöperaties. De leden oefenen het bedrijf uit en de coöperatie zorgt voor de inkoop, verkoop en/of bepaalde diensten.
  • Producten- of dienstencoöperaties. De leden zijn tegelijkertijd werknemer van de coöperatie;
  • holdings in de vorm van een coöperatie

Een coöperatie wordt opgericht door minimaal twee personen. De oprichting gaat bij notariële akte. De coöperatie moet worden ingeschreven in het handelsregister. Een verplichting van iedere coöperatie is de opstelling en openbaarmaking van de jaarstukken.

Aansprakelijkheid

De coöperatie is een rechtspersoon en dus zelf aansprakelijk voor haar doen en laten. De leden van de coöperatie zijn bij ontbinding ieder voor een gelijk deel aansprakelijk voor de tekorten van de coöperatie.

Het woord coöperatie moet in de bedrijfsnaam opgenomen worden die wordt afgesloten met de letters W.A., B.A. of U.A. Die afkortingen geven aan onder welke aansprakelijkheidregeling de leden van de coöperatie vallen: wettelijke aansprakelijkheid, beperkte aansprakelijkheid of uitgesloten aansprakelijkheid.

Bij een ‘coöperatie met beperkte aansprakelijkheid’ (B.A.) is de aansprakelijkheid beperkt . Bij de ‘coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid’ (U.A.) is er geen verhaalsrecht op de leden. Ook kunnen de statuten de verdeling van de aansprakelijkheid over de leden anders regelen.

De continuïteit van de coöperatie is gewaarborgd door haar rechtspersoonlijkheid. Het in- en uittreden van leden is geregeld in de statuten.

Was er enige jaren geleden opeens belangstelling voor de coöperatie als alternatief voor de B.V., tegenwoordig wordt vooral aandacht geschonken aan het aspect van samenwerking waarbij er leden zijn en geen anonieme aandeelhouders. Het lidmaatschap kan zeker als een loyaliteitsbinding worden gezien.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan