Vennootschap onder firma (vof.)

De vennootschap onder firma (V.O.F.) is een samenwerkingsverband tussen personen die gezamenlijk een bedrijf uitoefenen onder een gemeenschappelijke naam, bijvoorbeeld een loodgietersbedrijf.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan

De V.O.F. kan ook de vorm zijn waarin diverse bedrijven hun samenwerking regelen. Het voordeel van de V.O.F. is de vrijheid om onderling afspraken te maken.
De V.O.F. heeft geen rechtspersoonlijkheid en kan derhalve niet zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen. Een V.O.F. kan dus geen eigenaar zijn van onroerende zaken.

Wel is er een zogenaamd afgescheiden vermogen of vennootschapsvermogen; dit bestaat uit hetgeen de firmanten bijeen hebben gebracht (inbreng) en dat wat er later door bijvoorbeeld gemaakte winst bij komt. Schuldeisers dienen zich dan ook in beginsel op dit afgescheiden vermogen te verhalen en niet op de privé-vermogens van de firmanten.

Iedere firmant kan voor het geheel worden aangesproken door schuldeisers.
Een V.O.F. dient te worden ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel.

Commanditaire vennootschap (C.V.)

De commanditaire vennootschap is een bijzondere verschijningsvorm van de V.O.F. Het belangrijkste verschilpunt is dat bij de C.V… twee soorten vennoten worden onderscheiden. Dit zijn de beherende vennoten en de commanditaire vennoten. De beherende vennoot van de C.V… is, evenals de vennoot van de V.O.F., persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor vennootschapsschulden.

Dit geldt niet voor de commanditaire vennoot, ook wel “stille” vennoot genoemd, deze fungeert slechts als financier van de onderneming en is niet verder aansprakelijk voor de schulden van de onderneming dan het bedrag dat hij heeft ingebracht (mits hij zich houdt aan de wettelijke regels, zoals bijvoorbeeld het niet naar buiten optreden namens de onderneming). Worden deze regels overtreden, dan is hij ook hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan