Voor ondernemers

(Juridische) splitsing

Naast de bestaande mogelijkheid om als rechtspersoon te fuseren…

Lees meer

Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging is te beschouwen als een specifieke vorm van bedrijfsoverdracht.

Lees meer

Certificering

Aandelen belichamen twee heel belangrijke rechten, het stemrecht en het recht op de waarde en het dividend.

Lees meer

Fusie van Rechtspersonen

Een fusie is de samenvoeging van twee of meer ondernemingen. Maar ook stichtingen en verenigingen kunnen fuseren.

Lees meer

Herstructurering

Bij juridische herstructurering wordt de juridische structuur van een onderneming onderzocht en verbeterd.

Lees meer

Informele Vereniging

Een groepje (eetclub, leesclub, dispuut) wordt al snel aangemerkt als een informele vereniging, zeker als gekozen wordt voor een gemeenschappelijke naam.

Lees meer

Kapitaalvermindering

De algemene vergadering van aandeelhouders is degene die moet besluiten tot een vermindering van het geplaatste kapitaal.

Lees meer

Maatschap

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen die met dat wat zij inbrengen (geld, arbeid) een bepaald doel nastreven.

Lees meer

Naamloze venootschap (N.V.)

Een naamloze vennootschap (N.V.) heeft een of meer aandeelhouders; een aandeelhouder is iemand die geld ter beschikking stelt aan…

Lees meer

Omzetting van een rechtspersoon

De context waarin een bepaalde onderneming, activiteit, organisatie en/of instelling zich bij haar oprichting bevond kan veranderen.

Lees meer

Onderneming

Ondernemer zijn betekent naast zelfstandigheid ook (financiële) risico’s lopen. Het “juridische jasje” , de rechtsvorm, van de onderneming…

Lees meer

Ontbinding van een Stichting of Vereniging

Ontbinding wordt ook wel liquidatie genoemd. Het betreft de procedure om te komen tot het einde van het bestaan van de rechtspersoon.

Lees meer

Pandrecht op aandelen (N.V. of B.V.)

Wanneer u geld wilt lenen is het vaak zo, dat de geldgever zekerheid verlangt. U kunt hiervoor uw aandelen in een besloten of naamloze…

Lees meer

Soorten Coöperaties

Een coöperatie is een eigen rechtsvorm die nogal op de vereniging lijkt. Veel van de wettelijke bepalingen die voor de vereniging gelden, gelden ook voor de coöperatie.

Lees meer

Soorten Stichtingen

Stichtingen kunnen voor diverse doeleinden gebruikt worden.

Lees meer

Soorten Verenigingen

Het meest komt de sportvereniging voor. Toch zijn er ook verenigingen denkbaar waarbij het individuele niet erg …

Lees meer

uitgifte van aandelen

Wanneer een vennootschap wordt opgericht, worden er aandelen uitgegeven.

Lees meer

Venootschap onder firma

De vennootschap onder firma (V.O.F.) is een samenwerkingsverband tussen personen die gezamenlijk een bedrijf uitoefenen…

Lees meer

Neem contact met ons op

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Vul het contactformulier hieronder in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op