Soorten Verenigingen

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan

Verenigingen kunnen worden onderscheiden:

 • naar hun grootte of het aantal leden.
 • of zij een onderneming (doen) drijven of niet.
 • of zij dienen ter behartiging van belangen (bijv. een beroepsgroep)
 • of er alleen een bestuur, algemene ledenvergadering en kascommissie is, of ook andere organen, zoals Raad van Advies, Toezicht of Comissarissen,
 • of er afdelingen of een ledenraad is.
 • of natuurlijke personen (mensen) en/of rechtspersonen lid kunnen zijn.

De gewone vereniging
Het meest komt de sportvereniging voor. Daarin kennen de leden elkaar min of meer en is het gemeenschappelijk doel duidelijk aanwijsbaar.

Grote verenigingen
Toch zijn er ook verenigingen denkbaar waarbij het individuele niet erg veel invloed heeft op de gang van zeken binnen de vereniging. Bijv. de ANWB.

In zo’n geval wordt de zeggenschap van de leden vaak geregeld via een ledenraad of afdelingen.

 • Bedrijfsparkverenigingen
 • Brancheverenigingen
 • Beroepsverenigingen
 • Federaties (Vereniging waarbij de leden vereniging zijn)
 • Gebruikersverenigingen
 • Kopersverenigingen (bij nieuwbouwprojecten)
 • Ouderverenigingen
 • Ondernemersverenigingen
 • Personeelsverenigingen
 • Religieuze Verenigingen (N.B. Kerkgenootschappen vallen niet onder het Burgerlijk Wetboek)
 • Sportverenigingen
 • Studentenverenigingen
 • Vakbonden
 • Verenigingen van Eigenaren
  (N.B. voor een vereniging van appartementeneigenaren geldt een specifieke wettelijke regeling)
 • Wijkverenigingen
 • Woongroepen
 • Een goed doel.
  Het astma-fonds is bijvoorbeeld ingericht als een vereniging.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan